Умови використання

Будь ласка, уважно прочитайте ці умови користування веб-сайтом нашої компанії «ЄвроТур Груп сро.», юридична адреса: Прага-1, вул. Краковська 593/19, Нове Мєсто 110 00, Чеська Республіка; ід. номер: 24742171. У разі користування цим веб-сайтом, наші взаємні відносини регулюватимуться цими умовами. Якщо у Вас виникли будь-які питання або коментарі щодо умов користування нашим веб-сайтом, будь ласка, зверніться до нас електронною поштою info@eurotour-group.ru або надішліть нам листа звичайною поштою на вищезазначену адресу. Ми можемо оновити, змінити або скасувати ці умови у будь-який час. Радимо Вам періодично переглядати цю сторінку, щоб переконатись у тому, що Ви згодні з усіма її змінами. Користуючись нашим веб-сайтом або заходячи на нього, Ви погоджуєтесь з цими умовами користування. Якщо Ви не згодні з цими умовами, Ви можете не користуватися цим веб-сайтом.

Користування цим веб-сайтом і захист інтелектуальної власності

Цей сайт, як і всі розміщені на ньому матеріали, у тому числі й авторські, захищені законом про інтелектуальну власність; всі ці матеріали є або нашою власністю, або об’єктом наших прав. До таких матеріалів належать: дизайн, розміщення, зовнішній вигляд, графіка, документи та інший зміст цього веб-сайту, наприклад, статті, повідомлення, презентації, історія, логотип, товарні знаки (зареєстровані або незареєстровані) та інші тексти. Без нашої письмової згоди Ви не маєте права розмножувати, копіювати, пересилати, публікувати, змінювати або поширювати матеріали з цього сайту якимось іншим чином, якщо не зазначено інакше.

Ви можете надавати будь-який зміст нашого веб-сайту або його частини у некомерційне користування іншим користувачам лише за таких умов:

  • - жодні матеріалі не можна змінювати жодним чином;
  • - жодними графічними зображеннями не можна користуватися окремо від їхнього супроводжувального тексту;
  • - у копіях всіх матеріалів необхідно наводити посилання на наші авторські права і наш товарний знак, одночасно згадуючи цей сайт у якості джерела таких матеріалів;
  • - необхідно чітко повідомляти про ці обмеження всіх користувачів, яким Ви надаєте ці матеріали.

Відповідальність

Ці умови користування не виключають нашої відповідальності перед Вами з будь-якого питання (у разі її настання), при цьому уникнення або спроби уникнення такої відповідальності з нашого боку вважатимуться незаконними.

Ми не даємо гарантій сумісності цього веб-сайту ані з усім обладнанням чи програмним забезпеченням, яким Ви користуєтесь, ані з певними його компонентами. Окрім цього, ми не даємо ані гарантій постійної доступності цього веб-сайту, ані гарантій його доступності у конкретний момент часу. Ми залишаємо за собою право закрити або змінити цей веб-сайт у будь-який час. Окрім цього, ми залишаємо за собою право перервати, призупинити або припинити дію Вашого облікового запису на цьому веб-сайті. Ми не несемо жодної відповідальності за шкоду або збитки, заподіяні Вам унаслідок змін змісту сторінок або неможливості користування такими сторінками.

Ми несемо відповідальність за збитки, заподіяні Вам унаслідок порушення цих умов користування. Ми не несемо жодної відповідальності за непрогнозовані збитки, заподіяні Вам нами внаслідок порушення цих умов, наприклад, якщо ані ми, ані Ви не могли передбачити їх до чи після Вашого входу на цей веб-сайт.

У будь-якому разі, наша відповідальність не поширюється на Ваш бізнес і збитки, яких Ви можете зазнати, користуючись даними з цього веб-сайту, у тому числі збитки, зумовлені втратою даних і втратою вигоди, зокрема, збитки, пов’язані з призупиненням або припиненням функціонування цього веб-сайту або користуванням додатковою інформацією, розміщеною на цьому сайті.

Звертаємо Вашу увагу на те, що інформація, введена Вами на цьому веб-сайті, призначена лише для загального і зацікавленого користування. Ми докладаємо всіх зусиль для розміщення на нашому веб-сайті точної та актуальної інформації, проте ми не несемо жодної відповідальності за будь-які неточності, тому Вам не слід цілком покладатися на таку інформацію. Ми рекомендуємо Вам звернутися до нас за порадою і допомогою перед учиненням будь-яких дій на підґрунті інформації, розміщеної на цьому веб-сайті.

Посилання
На нашому веб-сайті можуть міститись посилання на інші веб-сайти, які ми не можемо контролювати. Ми не несемо жодної відповідальності за ці веб-сайти, в тому числі за їхній зміст. Ви зобов’язані самостійно перевірити умови входу і користування всіма іншими веб-сайтами, які Ви бажаєте відвідати.

Ви не маєте права розміщувати посилання на наш веб-сайт на інших веб-сайтах без нашої попередньої письмової згоди.

Укладання договору он-лайн

Жодну інформацію, розміщену на цьому веб-сайті, не можна і не слід тлумачити, як пропозицію щодо укладання договірних відносин з Вами або з іншими особами, за винятком умов, що регулюють процес користування цим веб-сайтом.

У разі укладання договору з третьою стороною, наведеного на цьому веб-сайті або такого, на який посилається цей веб-сайт, Ви зобов’язані упевнитися в тому, що умови цього договору Вас влаштовують, в іншому разі Ви можете звернутися за юридичною консультацією.

Чинне законодавство і компетенція

Створення, існування, тлумачення, робота, функціонування та всі інші аспекти цих умов користування чи будь-яких їхніх положень регулюються законодавством Чеської Республіки.

 

Podmínky používání webových stránek

Přečtěte si prosím pečlivě tyto podmínky používání. Pro jejich účely znamená "my/náš/naše/nás" společnost EuroTour Group s.r.o., se sídlem Praha 1 - Nové Město,Krakovská 19, PSČ 110 00, Česká republika, IČ: 21712474. Náš vzájemný vztah se v souvislosti s těmito webovými stránkami řídí těmito podmínkami. Pokud máte k podmínkám používání našich webových stránek jakékoli dotazy nebo připomínky, kontaktujte nás na e-mail info@eurotour-group.ru  nebo nám napište na shora uvedenou adresu. Tyto podmínky můžeme kdykoliv aktualizovat, upravit nebo zrušit. Měli byste tuto stránku pravidelně kontrolovat, abyste zjistili, jestli se všemi změnami souhlasíte. Používáním těchto webových stránek nebo svým vstupem na ně vyjadřujete svůj souhlas s podmínkami používání. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, tyto webové stránky dále nepoužívejte.

Používání těchto webových stránek a práva duševního vlastnictví

Tyto webové stránky a všechny materiály v nich uvedené jsou chráněny právy duševního vlastnictví, včetně autorských práv, a jsou buď naším majetkem nebo máme k jejich používání oprávnění. Mezi tyto materiály patří mimo jiné design, rozložení, vzhled, grafika, dokumenty a jiný obsah, jako například články, zprávy, prezentace, příběhy, loga, ochranné známky (registrované nebo neregistrované) a jiný text.

Bez našeho písemného souhlasu nesmíte materiály z těchto webových stránek kopírovat, rozšiřovat, dále zveřejňovat, upravovat či jinak zpřístupňovat ostatním, pokud není dále uvedeno jinak.

Jakýkoliv obsah našich webových stránek, či jeho části můžete nekomerčně poskytovat dalším osobám jen za předpokladu, že:

• žádné materiály nebudou nijak upravovány;

• žádná grafika nebude použita zvlášť bez svého průvodního textu;

• na všech kopiích se objeví upozornění na naše autorská práva a ochranné známky, současně že uvedete tyto webové stránky jako zdroj materiálu, a

• osoby, kterým tyto materiály poskytujete, budou o těchto omezeních prokazatelně vědět.

Odpovědnost

Tyto podmínky používání nevylučují naši odpovědnost (pokud nějaká existuje) vůči vám za jakoukoli záležitost, u které by bylo vyloučení nebo pokus o vyloučení naší odpovědnosti nezákonné.

Nezaručujeme, že tyto webové stránky budou kompatibilní s veškerým nebo určitým hardwarem nebo softwarem, které používáte. Nezaručujeme ani, že tyto webové stránky budou vždy nebo v konkrétní okamžik dostupné. Vyhrazujeme si právo tyto webové stránky kdykoli zrušit nebo upravit. Dále si vyhrazujeme právo Váš přístup na tyto webové stránky přerušit, pozastavit, či odmítnout. Neneseme žádnou odpovědnost za škody nebo ztráty vzniklé změnami obsahu stránek anebo nemožností použití těchto stránek.

Jsme vůči vám odpovědní pouze za škody, které utrpíte v důsledku porušení těchto podmínek z naší strany. Neodpovídáme vám za žádné škody, které nepředpokládaně vzniknou porušením těchto podmínek z naší strany, jako například pokud jsme my nebo vy nemohli tyto škody předvídat před vaším vstupem na tyto webové stránky nebo při vstupu na ně. Naše odpovědnost vůči vám se v žádném případě nevztahuje na obchodní a jiné škody, které můžete utrpět, včetně a mimo jiné ztráty dat, ušlého zisku a to v souvislosti zejména s přerušením, či ukončením provozu webových stránek nebo použitím informací z nich.

Zdůrazňujeme, že informace na těchto webových stránkách jsou uváděny pouze pro obecné informační a zájmové účely. Snažíme se, aby informace na nich obsažené byly přesné a aktuální, ale neneseme žádnou odpovědnost za jakékoli jejich nepřesnosti. Proto byste se na tyto informace neměli spoléhat. Doporučujeme vám, abyste před jakýmkoli jednáním na základě informací obsažených na těchto webových stránkách vyhledali další rady či pomoc.

Odkazy

Na našich stránkách mohou být odkazy na jiné webové stránky, nad kterými nemáme žádnou kontrolu. Za tyto webové stránky, včetně jejich obsahu, nijak neodpovídáme a neschvalujeme je. Je vaší odpovědností prověřit si podmínky přístupu a užívání všech dalších web stránek, které navštívíte.

Bez našeho předchozího písemného souhlasu nesmíte na jiné webové stránce umístit odkaz na naše webové stránky.

Uzavírání smluv online

Žádné informace na těchto webových stránkách se nemají a ani by se neměly vykládat jako návrh na uzavření smluvního vztahu s vámi či kýmkoli jiným, s výjimkou těchto podmínek, kterými se řídí náš vztah v souvislosti s používáním těchto webových stránek.

Pokud uzavřete smlouvu se třetí stranou, která je na těchto webových stránkách uvedená nebo na kterou je na nich odkaz, je vaší odpovědností ujistit se o tom, že vám podmínky této smlouvy vyhovují, případně využijte právní konzultace.

Platné zákony a jurisdikce

Vytvoření, existence, výklad, plnění, platnost a všechny další aspekty těchto podmínek či jakéhokoli ustanovení těchto podmínek používání se řídí právním řádem České republiky.

V Praze dne 1. března 2014

Tetyana Sashka jednatelka

Знижка при оплаті онлайн 5%

Наш вебсайт использует cookies для обеспечения удобного просмотра, а также дает возможность улучшать его. Для продолжения работы с сайтом, Вам необходимо принять использование cookie-файлов. Если вы остаетесь на нашем сайте, вы автоматически соглашаетесь с использованием cookie-файлов.

 Наверх